Akselsen: - Uavklart for Hatteberg

Olje- og energiminister Olav Akselsen avskriv ikkje ei planlagt utbygging av Hattebergvassdraget, sjølv om regjeringa skrinlegg tre utbyggingar i Nordland.