Kollektivbyen Bergen

Det er med en trist og meget irritert følelse jeg for andre gang på et halvt år må konstatere at jeg kommer fra en by der kollektivtilbudet nok en gang blir nedprioritert.