Rungende nei til EU på Island

En meningsmåling i avisen Frettabladid viser at bare 26 prosent av islendingene ønsker å slutte seg til EU, mens 46 prosent vil stå utenfor. Det skriver Aftenposten 17. januar.