Fylkesordføraren og ordførarrolla

Ein ordførar skal fylla mange roller. Lovverket seier mykje om dei formelle oppgåvene som føl med vervet, men resten av ordførarrolla er det opp til kvar einskild ordførar sjølv å forma.