Rapporter fra et lukket samfunn

Når norske journalister reiser til Bagdad for å rapportere hjem, mangler de mye bagasje. Ikke i form av teknisk utstyr, men i form av kunnskap og språk, mener sosialantropolog Fredrik Barth.