Hva er viktigst for herr Hanssen?

Arne O. Hanssen gjør et stort nummer av at NRK sender kvinnefotball i beste sendetid, dvs. under Dagsrevyen den 20.09. Min første og umiddelbare reaksjon var av vanemennesker har vanskelig for å endre rutiner.