Du skal ikke ha andre partier ...

Når statsminister Bondevik og kulturminister Svarstad Haugland oppfordrer de øvrige politiske partier til ikke å samarbeide med Fremskrittspartiet i kommunestyre og fylkesting, er dette en hån mot Frps velgere og en trussel mot det demokratiske Norge.