Solbergs målrettede innsats

Kommunalministeren beskriver regjeringens innsats for enslige mindreårige asylsøkere i BT. Hun utelater imidlertid flere av de mest vesentlige problemstillingene, skriver Bjarne Kristoffersen, leder av PRESS - Redd Barna Ungdom.