Kollektivprioritering i sentrum

Helge Dyrnes tillegger i sitt innlegg 15.8.03 undertegnede nærmest enerådende makt over utviklingen i Bergen sentrum.