«Velmeinte» syttandemaitalar

I seinare år er dagen for min del blitt feira i eit bygdelag nær Bergen.