- Har krav på hjelp

Alle barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep har krav på, og vil få oppfølging av psykolog og lege.