Betaling for vielser/gravferd

Gode statsråd Valgerd Svarstad Haugland. Jeg har registret at du ved en rekke anledninger de siste dagene har uttalt deg om kirkens vanskelige økonomi.