Løgnarar og hyklarar

Omkvedet frå nasjonalsosialistane i SV og SP er no at krigen ikkje er naudsynt fordi våpeninspektørane ikkje fekk nok tid på seg.