Kampen for det kollektive

Tilhøvet til LO og det fagleg-politiske samarbeidet ser ut til å bli ei av dei mest interessante sakene på Arbeidarpartiets landsmøte i neste veke. Kjernespørsmålet i den diskusjonen er kva rolle kollektiv handling og individualitet spelar i vår tid.