Teateret og guden Mammon

I høst har BT svingt riset over Den Nationale Scene. Lave publikumstall dårlig økonomi.