Kortare arbeidsdag for småbarnsforeldre

Stabil vaksenkontakt er avgjerande for å gje born og unge ein basis for trygg oppvekst, skriv Mali Grete N. Aksnes i Senterpartiet.