Ønsker om dristighet

Trygghet! Stikkordet til politisk oppslutning i Norge gjennom 75 år. Ingen partier med vilje til makt har unnlatt å love trygghet. Trygghet for barn, unge, syke og eldre. Trygghet for familie, arbeid, velferd, utdannelse og alderdom.