Statsbudsjettet og privatskolene

Statsbudsjettet for 2003 er lagt frem. Dag Westhrin (SV) er i BT 06.10. ute med sine og jeg antar partfellers synspunkter. Det er sikkert mye negativt man kan si om budsjettet, men når det gjelder privatskolene er han på ville veier.