Gulen kommune går mot konkurs

Gulen kommune i Sogn og Fjordane er på vei mot konkurs. Kommunen er ute av stand til å betale for seg, og ordføreren vil begjære oppbud og be staten ta over ansvaret.