Stor auke på Nordhordlandsbrua

Trafikken over Nordhordlandsbrua auka med 4,3 prosent i siste kvartal 2000 samanlikna med siste kvartal 1999. For desember åleine var trafikkveksten på 5,9 prosent, vert det opplyst frå Hordaland fylkeskommune.