Kobbeltveits objektivitet

BTs politiske redaktør Kobbeltveit fortsetter sitt korstog for å beskytte BTs lesere mot forurensende tanker fra intervjuobjekter som ikke følger avisens internreglement om å tildekke egne meninger.