Noen spørsmål til veisjefen

Ettersom Hordaland vegkontor var utbyggingsansvarlig for nye Vestre Innfartsåre, var kontoret også pålagt å følge vedtatte bestemmelser for utbyggingen.