I Statskirken mot sin vilje

19 år gamle Ragnhild Eide Skogseth er ikke døpt eller konfirmert. Hun tror heller ikke på noen gud. Likevel ble hun medlem i Statskirken mot sin vilje og uten å vite det.

  • Rune Valderhaug
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 21 år gammel

Nylig oppdaget Ragnhild ved en tilfeldighet at hun nærmest var blitt tvangsinnmeldt i Den norske kirke i 1997. Og da hun sjekket saken nærmere i Slettebakken menighet i Bergen, viste det seg at også moren og broren var oppført som medlemmer til tross for at heller ikke de er døpt eller konfirmert, og dermed aldri innmeldt. Faren, som meldte seg ut som 18-åring, var derimot slettet fra medlemslistene.

Sint og provosert

— Jeg ble sint og provosert. For meg er det dramatisk å være medlem i et kirkesamfunn som jeg overhodet ikke ønsker å ha noen kontakt med, eller tilknytning til, sier Ragnhild Eide Skogseth til Bergens Tidende.

Dåpen er inngangsbilletten til medlemskap i Den norske kirke. Men likevel er mange udøpte automatisk helt tilfeldig blitt innført i Kirkens manntall mot sin vilje.

Måtte melde seg ut

Årsaken er at Kirkerådet brukte folkeregistrene da man laget et helt nytt medlemsregister i 1997.

Alle som ikke aktivt hadde meldt seg ut, hadde utenlandsk opprinnelse, eller som var medlem i andre trossamfunn, ble dermed automatisk medlemmer i Statskirken. Dermed havnet også Ragnhild Eide Skogseth i det kirkelige manntall nær sagt ved et pennestrøk.

Da Ragnhild Eide Skogseth kontaktet Slettebakken menighet, viste det seg at hun heller ikke kunne slettes fra registeret uten videre.

Prestekontoret forlangte at hun måtte melde seg ut skriftlig og med egen signatur.

Bør få beskjed

— Det var provoserende å måtte fylle ut et skjema og melde meg ut fra en kirke verken jeg eller familien min har meldt oss inn i. Jeg synes også det er både drøyt og urimelig at man bruker folkeregisteret som grunnlag for å melde meg inn i Kirken uten en gang å gi meg beskjed om det. Det finnes mange som ikke er døpt. Så det kan jo være tusenvis av navn i medlemsregisteret som aldri har vært innmeldt i Kirken.

Det er for sløvt at ikke Kirken har ryddet skikkelig opp i dette. Det burde den tatt seg råd til, hevder hun.

Publisert:
TVANGSINNMELDT: Jeg ble både sint og provosert da jeg oppdaget at jeg var innmeldt i Statskirken uten å være verken døpt eller konfirmert, sier Ragnhild Eide Skogseth.