Blir osingane lurt?

I Frp-kommunen Os skal det skjerast ned på tilbodet til menneske i ei vanskeleg fase av livet.