Hvem blir statsminister?

Om personstriden og den underliggende politiske striden i Arbeiderpartiet, vedtok Bergen Arbeidersamfunn en åpen uttalelse som bl.a. viser til motsetninger og bitterhet på topplan.