Krig mot jerv i nasjonalpark

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har gitt klarsignal for jakt med snøscooter på jerv inne i nasjonalparken i Jotunheimen.