Turistforeningen protesterer

Den Norske Turistforening meiner at storskala gruvedrift for å ta ut anortosittressursane vil vera i direkte konflikt med naturvern, friluftsliv og reiselivsinteressene.