«Sleipner»-forliset

Konklusjonen etter politiets innstilling om fordeling av skyld etter «Sleipner»-ulykken er oppsiktsvekkende og uforståelig, at tiltale kun rettes mot kaptein og overstyrmann.