Med Foss mot ny energikrise

Regjeringen ved finansminister Foss har foreslått å frita alt norsk næringsliv for elektrisitetsavgift.