- Antirasisme-hysteri mot tiltalte

Det Arve Beheim Karlsen opplevde frå hovudtiltala, var ikkje straffbar rasisme, hevda forsvarar Tor Erling Staff i retten fredag føremiddag. - Det har vore eit antirasime-hysteri i denne saka.