-Farlige forbrytere slipper for billig

Førstestatsadvokat Walter Wangberg mener farlige voldsforbrytere i for stor grad løslates på prøve. Fengselsledelsen skylder på cellemangel.