Slakt og frakt

«Smutthol» i lovverket om kjøp av dyr må tettast, krev Bergljot Bruåsdal Hesvik, styremedlem i Kvinnherad Bonde og Småbrukarlag.