Kaos etter privat barnevern

14 ungdommar med store personlege problem veit ikkje kvar dei skal bu frå neste veke. Det private selskapet som har ansvaret for dei har rakna.