Den meningsløse mediedebatten

Det gir ingen mening å debattere medier og kultur på det nivå Alex Iversen legger seg på i sitt innlegg "Nyborgs verden" i BT 22. juli.