Bergen - en by eller åtte bydeler

Slagordet ved innføringen av bydelsreformen var Én by - åtte bydeler, et slagord som i utgangspunktet kunne gi positive assosiasjoner ved at hver bydel skulle få anledning til å profilere seg gjennom sine sterke sider og sin egenart.