335 barn risikere å bli vist bort

Foreldre på Nattlandsfjellet håper at det bygges ny skole i Sædalen. Hvis ikke blir deres barn bortvist fra Nattland skole.