Sterk kritikk mot Haukeland

Fylkesrådmann Paul Nilsen ber fylkesrevisjonen granske Haukeland sykehus etter nye overskridelser på budsjettet.