Arven etter Gro

Arbeiderpartiledelsen preges av for stor innavl, dominans fra visse oslomiljø, og karrierister. «Armani-gutta» blir for glatte for resten av landet til å gi noen identifikasjon og til å vekke begeistring. Det skriver Anna Elisa Tryti, tidligere aktiv arbeiderpartipolitiker i Bergen.