La oss satse på Bergen Vitensenter

Forskning knyttet til vitensentrene i Sverige har vist at disse sentrene har bidradd til økt interesse og motivasjon hos unge mennesker, slik at stadig flere unge velger utdanning innen realfag, skriver lektor Øystein Falch.