Døv student i Bergen

Etter et og et halvt års studium på Universitetet i Bergen opplevde jeg et slags «jordskjelv» hvor alt raste, jeg fikk beskjed om at jeg ble foruten døvetolk i vårsemesteret.