Bilismens logikk

I den senere tid har det her i avisen vært massevis av kritiske kommentarer om bybanen og økonomien i denne. Det har vært langt færre kommentarer om bilismens økonomi, selv om det er all mulig grunn til å kaste et kritisk blikk på denne.