Om billig bensin i Norge

Jeg viser til leder i BT den 19.10.2003, samt til den opprinnelige artikkel i Dagens Næringsliv i forrige uke.