Tomme løfter om vegbygging

Samferdslekomiteen sine lovnader om at kommunar som slår seg saman skal få behalde inntektene for å betre kommunikasjonane, er i realiteten ikkje verdt papiret det er skrive på.