Spisset budskap, dialog eller debatt?

I Bergens Tidende 26. oktober spør Erling Holden ved Vestlandsforsking om norske miljøorganisasjoner først og fremst skal kritisere alt og alle, eller om vi skal være mer konstruktive og forsøke å treffe folk der de er i hverdagen.