Barnehjemsbarn

Som byrådsleder, Monica Meland, vil erstatningssaken fra barnehjemsbarna ligge på ditt skrivebord.