Verneverdig forfall

Lekkasje for lekkasje blir det verneverdige kommunale huset litt mindre staselig.