Ego-landet Noreg?

Det er visst ikkje sunt å verta for rik. No har dei aller fleste her i landet råd til både mat, hus og klede, og ein kunne jo tru at det låg til rette for å ta vare på andre verdiar enn dei reint materielle. Men valkampen ser likevel ut til å handla om korleis me kan få endå meir og betala endå mindre for det, skriv Øystein Skjæveland.