Visjonslaus energidebatt

Sjakkmatt? Fyrst vert det vedteke å ikkje byggja ut fleire vassdrag. Klokt.