To bergensprester blir proster

To av prestene i Bergen ble i statsråd i dag utnevnt som proster. Kapellan Gunnar Erstad (48) blir ny prost i Laksevåg prosti og dermed også ny sokneprest i Laksevåg prestegjeld.