Auke i løn og auke i arbeidsløyse

I tilknyting til at renta nyleg vart sette ned ein halv prosent i Norges Bank, så var det 22. januar ein debatt på NRK P2, Dagsnytt Atten om dette temaet.